Czech English

Lékaři bez hranic – Vedoucí komunikačního oddělení

Nezávislá humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic hledá vedoucí/ho oddělení komunikací, který/á povede tým zodpovědný za veškeré komunikační aktivity – média, online, publikace, výstavy a další. Pozice je vhodná pouze pro zájemce se zkušenostmi v oblasti komunikací a s vedením lidí. Mezi hlavní kompetence patří příprava a naplňování komunikační strategie, zvyšování povědomí o Lékařích bez hranic a krizová komunikace. Své přihlášky posílejte do 27. 11. Podrobnosti o pozici jsou k nahlédnutí zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace