Czech English

MKC – expert/ka projektu o lokální integraci cizinců

Multikulturní centrum Praha vypisuje výběrové řízení na pozici experta/ky projektu o lokální integraci cizinců. Hlavní náplní experta/ky je mapování potřeb cizinců ve třech krajích, zapojování cizinců do tvorby koncepčních dokumentů k integraci či síťování a zapojování dalších aktérů. Je třeba mít zkušenosti s participačními projekty či terénní prací a orientace v oblasti mezinárodní migrace a integrace cizinců. Pozice je vypsána na 0,5 úvazku s nástupem od září 2017. Zájemci, hlaste se do 13. srpna 2017 na infocentrum@mkc.cz. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace