Czech English

Salanga – Externí evaluátor

Salanga hledá externího evaluátora (případně tým), který by měl zájem provést průběžnou evaluaci jednoho z jejich partnerských projektů, který se zaměřuje na Maternal, Newborn and Child Health (MNCH), tedy především zdraví a výživu matek a dětí do 5 let věku. Projekt se realizuje již druhým rokem ve Rwandě, Ghaně a Malawi. Bližší informace o výzvě jsou k dispozici zde. Deadline pro zaslání návrhů je 14. 2. 2018.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace