Czech English

Womankind Worldwide – Proposals for Action Research on Women’s Access to Justice in Zimbabwe

  • Úvod
  • Pracovní nabídky
  • Womankind Worldwide – Proposals for Action Research on Women’s Access to Justice in Zimbabwe

Womankind Worldwide hledá pracovníka na provedení kvalitativního a kvantitativního výzkumu týkajícího se práv žen, spravedlnosti a násilností, které jsou na ženách v Zimbabwe páchány. Výzkum bude založen na existujících kvalitativních a kvantitativních datech včetně případových studií jednotlivých žen. Práce bude probíhat v červenci a srpnu roku 2017. Více informací pro případné zájemce zde. Deadline pro posílání návrhů je 26. 6. 2017.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace