Czech English

Ptak Warsaw Expo – Warsaw Procurement Forum 2019

3.5.2019
FoRS

Ve Varšavě se 12. – 13. července uskuteční fórum Warsaw Procurement 2019. V plánu fóra jsou školení a workshopy o tom, jak se zúčastnit výběrových řízení na poskytování služeb a dodávek zboží mezinárodním organizacím.  Mimo jiné: registrační pravidla pro dodavatele, hodnotící kritéria, proces realizace zakázek, prevence korupce a případové studie. Setkání podnikatelů a zástupců mezinárodních organizací, nevládních organizací a státní správy. Zaregistrovat se můžete zde. Program fóra naleznete na webové stránce WarsawHumanitarian Expo.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace