Czech English

Report „Human-induced climate change increased drought severity in Horn of Africa“

2.5.2023
FoRS

Dva a půl roku slabých dešťů zničilo úrodu, zahubilo dobytek a přivedlo Africký roh, jednu z nejchudších oblastí světa, na pokraj hladomoru. Miliony lidí se potýkají s nedostatkem potravin a vody. Statisíce lidí opustily své domovy a hledají pomoc. Mezinárodní tým vědců v nově zveřejněné studii „Human-induced climate change increased drought severity in Horn of Africa“ uvedl, že v důsledku změny klimatu způsobené člověkem je v této části Afriky nejméně stokrát vyšší pravděpodobnost výskytu sucha než v předindustriální éře. Tato zjištění jasně ilustrují, jakou bídu způsobuje spalování fosilních paliv, většinou v bohatých zemích, společnostem, které v porovnání s nimi nevypouštějí téměř žádné emise. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace