Czech English

Rozvojovka – Publikace „Ženy ve světě“

6.1.2017
FoRS

Rozvojovka – Člověk v tísni uveřejnili publikaci Ženy ve světě, ve které se věnují například důležitosti dostupného vzdělání pro ženy, které následně vychovávají a ke vzdělání vedou další generaci či situaci v Indických dolech, kde mnohé ženy tvrdě pracují a riskují vlastní životy. Dočtete se také o indickém obchodu s nezletilými, o 15 milionech dětských nevěst na prodej, rostoucím trendu domácího násilí či obhajobě, proč je důležité, nechat ženy hýbat světem. To a mnohem více se dozvíte v online dostupné publikaci, která je zdarma ke stažení zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace