Czech English

FoRS – Veřejné sbírky členských organizací na pomoc lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii

6.2.2023
FoRS

Jihovýchodní Turecko a severní Sýrii zasáhlo 6. února 2023 ráno zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály. Série otřesů si vyžádala tisíce obětí, zraněných a obrovské materiální škody. Již 7 členských organizací FoRS (ADRA, CARE ČR, Člověk v tísni, Charita ČR, Český červený kříž, Diakonie ČCE, Lékaři bez hranic) vyhlásilo veřejné sbírky na pomoc lidem zasaženým tímto zemětřesením. Jejich přehled s linky na informace o jednotlivých sbírkách uvádíme níže.

ADRA v první fázi pomoci pomůže s distribucí okamžité pomoci pro lidi, kteří pří zemětřesení přišli o své domovy. Bude se jednat o potraviny a vodu, teplé přikrývky, spacáky, zimní oblečení a také základní hygienické potřeby. Vzhledem k trvající občanské válce, je ADRA jedna z mála mezinárodních humanitárních organizací, které působí přímo v Sýrii. V Damašku má ADRA svojí regionální kancelář a další kanceláře má i v regionech přímo postižených zemětřesením (Latákie, Aleppo, Hamá).

CARE ČR zorganizovala sbírku, která bude využita na poskytnutí jídla, vody, dek a zajištění přístřešků. Partnerská organizace CARE Turecko zajišťuje dodávky základních věcí lidem, které zemětřesení postihlo a nyní se ocitli bez domova a v krutých mrazech.

Člověk v tísni pracuje v postižené oblasti už mnoho let, na místě má zkušené humanitární teamy a stovky kolegyň a kolegů. Bude potřeba základní humanitární pomoc: řešení dočasného přístřeší a později samozřejmě obnova. Podle prvních zpráv je situace zvláště kritická v oblasti syrského Idlibu, kde se nachází mnoho vnitřních uprchlíků. Číslo účtu 51945194/0300. 

Charita ČR využije finanční prostředky na zajištění základní potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší či zdravotní a psychologickou pomoc. Následně pak na pomoc při obnově zasaženého území. Na místě již přímo pomáhá Charita Turecko, která pomoc koordinuje s místními autoritami. Číslo účtu 55660022/0800, VS 118.

Český červený kříž vyhlásil sbírku na podporu národních Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které od počátku zasahují na místě. Vyprošťují a ošetřují raněné, poskytují psychosociální pomoc, distribuují stany, přikrývky a další potřeby. Vydávána jsou i teplá jídla z mobilních kuchyní. Číslo účtu 333999/2700, VS 2301.

Diakonie ČCE se spojila s partnerskou organizací v Sýrii a finanční příspěvky budou sloužit k pokrytí nákladů na potravinovou a materiální pomoc postiženým zemětřesením. Číslo účtu 292949292/0300, VS 2023. 

Lékaři bez hranic působí na severu Sýrie již dlouhodobě a na jihu Turecka podporují zasažené obyvatele prostřednictvím místních partnerských organizací. Díky darům z krizové sbírky ošetřují raněné, dodávají zdravotnický materiál, pomáhají s převozem pacientů sanitkami a potřebným rodinám rozdávají deky, jídlo a hygienické či kuchyňské potřeby. Začínají také poskytovat první psychologickou pomoc. Číslo účtu 111333 / 2700, VS 262023.

Seznam sbírek členů a pozorovatelů FoRS průběžně aktualizujeme. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace