Czech English

ShineBean – Seminář „Jak financovat globální odpovědnost měst a obcí?“

24.9.2016
FoRS

Odpověď na tuto otázku Vám poskytne nezisková organizace ShineBean Litoměřice, která pořádá dne 29. listopadu 2016 seminář s názvem „Jak financovat globální odpovědnost měst a obcí“. Seminář je určen především zástupcům měst, obcí a MAS věnující se tématice Zdravých města  a místní Agendy 21, ale také zástupcům z neziskových organizací, studentům a široké veřejnosti. Bude zaměřen na aktuální možnosti financování aktivit podporující globální odpovědnost a aktivity fair trade v českých městech. Součástí semináře bude také diskuse s lidmi z praxe jako jsou například Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje v Ostravě, Tomáš Bílý z oddělení financí a správy Fairtrade Česko a Slovensko, Marcela Trejbalová jako bývalá koordinátorka projektu Aware & Fair za město Litoměřice nebo Rita Vlčková, současná koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 také z Litoměřic. Účastníci semináře jsou také zváni na neformální posezení po skončení programu do litoměřické faitradové kavárny Fér Kafé na diskusi nad aktuálními tématy. Seminář je zdarma, povinná registrace zde a na informační leták s přesným programem se také podívejte!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace