Czech English

SIRIRI – Příloha „Miniprojekty pro velké změny“

9.11.2023
FoRS

Ve Středoafrické republice (SAR) se cyklicky opakují období, kdy hrozí humanitární katastrofa nebo je tu „jen“ jedna vleklá humanitární krize. Velké organizace mohou v podobných zemích realizovat projekty za miliony eur – dopravují potravinovou pomoc v kamionech, celoplošně očkují, budují studny atd. SIRIRI uskutečňuje v SAR projekty mnohem menší, ale u kolegů z velkých organizací se opakovaně setkává s obdivem nad tím, co vše dokáží realizovat za částky, které by čekali „o jednu nulu vyšší“. Efektivita těchto miniprojektů je přitom vysoká. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace