Czech English

Social Watch – zpráva „Nebezpečná genderová ideologie v České republice?“

27.3.2019
FoRS
Tématem letošní monitorovací zprávy české koalice Social Watch k  rovnosti žen a mužů je ve veřejném prostoru stále více skloňované sousloví „genderová ideologie“. Ambicí publikace je jednak zachytit kořeny a příčiny bagatelizování rovnosti žen a mužů, a také vrátit debatu o rovnosti žen a mužů od domněnek k faktům a racionálním argumentům. Předkládané tři krátké studie reflektují „boj“ proti tzv. genderové ideologii z různých vzájemně se doplňujících úhlů pohledu. Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace