Czech English

SOLIDAR Foundation – Policy Paper „WE ALL BELONG“

24.11.2023
FoRS

Policy paper „WE ALL BELONG: The role of GCE in supporting democratic participation and addressing current global challenges“ se zabývá nedávným politickým vývojem souvisejícím s globálním vzděláváním na evropské úrovni, včetně úvah o významu neformálního vzdělávání směřujícího k podpoře občanské angažovanosti a řešení současných globálních výzev. Tento paper vybízí k posílení oblasti globálního vzdělávání a ke kritickému přístupu založeném na nadnárodních, postkoloniálních a mezioborových přístupech a metodách. Zde naleznete zveřejněná doporučení. Více informací na následujícím odkazu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace