Czech English

Středoevropská iniciativa (SEI) – Grantová výzva 2023

28.8.2023
FoRS

Středoevropská iniciativa (SEI) vyhlásila grantovou výzvu na projekty spolufinancované ze svého Fondu spolupráce. Zveřejněná výzva na příští rok je členěna do tří tematických oblastí a dává k dispozici celkovou finanční částku 420 000 Eur. S ohledem na ruskou agresi byla na příští rok nově otevřena možnost předkládat i projekty zaměřené na řešení následků této agrese pro Ukrajinu. Více informací zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu na základě této výzvy je stanovena do 13. října 2023

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace