Czech English

Svanetie – Život pod mraky, život pod hráz

14.10.2016
FoRS

Přijďte na výstavu fotografií „Svantie – život pod mraky, život pod hrází“, která započala ve středu 12. října v Klubu Cestovatelů (Karavanseraj) – Praze 1, Masarykovo nábřeží 22. Vystavené snímky španělské fotografky Rosy Vroom nabízí intimní pohled do odlehlých horských vesnic v gruzínské Horní Svanetii ohrožených výstavbou vodních elektráren. Fotografie dokumentují tradiční život původních obyvatel  – Svanů – v okolí divokých řek Nenskra a Nakra. Ráz těchto řek a poklidný život obyvatel má narušit přehrada Nenskra, která by zatopila pastviny a louky tradičně využívané Svany jako jediný zdroj obživy. Více info o akci k nalezení zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace