Czech English

Svět neziskovek – Kdo pomůže neziskovkám?

3.4.2020
FoRS

Neziskové organizace jsou zřejmě oprávněny žádat o podporu z programu ANTIVIRUS. Vyplývá to z výkladu zmocněnkyně pro lidská práva. Podle ní je ovšem podmínkou, že příslušná nezisková organizace nehradí mzdové náklady svým zaměstnancům z veřejných rozpočtů, tedy z dotací a evropských fondů, aby nedocházelo k duplicitní úhradě. Aktuální informace sledujte zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace