Czech English

Svět neziskovek – Nejčtenější články roku 2023

12.1.2024
FoRS

Přečtěte si výběr zveřejněných článků Světa neziskovek, které v uplynulém roce nejvíce rezonovaly. Patří mezi ně například článek o vztahovém fundraisingu Barbory Báštěcké, který je zaměřen na jeho základy a správnou komunikaci organizací směrem k okolí. Další ze série článků o základech fundraisingu je O strategii vedoucí k cíli redaktorky Anny Novák, věnovaný plánování a efektivní strategii předcházející fundraisingové kampani. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace