Czech English

Techsoup – Konference: Neziskovka 4.0

30.3.2018
Eliška Šertlerová

Přijďte si ve středu 4. 4. na celodenní konferenci poslechnout, jak udržet krok s vývojem technologií. Hlavním tématem bude digitální transformace a čtvrtá průmyslová revoluce v neziskovém sektoru. Můžete se těšit na české i zahraniční hosty a přednášející, na příběhy a návody organizací, které již transformací prošly, na vítěze soutěže Microsoft NGO Awards 2018 nebo na odpolední brainstorming třeba právě nad vaším technologickým problémem – Inkubátor nápadů. Více informací a registrační formulář najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace