Czech English

Týden globálního rozvojového vzdělávání

  • Úvod
  • Témata
  • Týden globálního rozvojového vzdělávání

Týden globálního rozvojového vzdělávání – kdo, proč a jak?!

V listopadu 2020 proběhne v Česku již sedmý ročník Týdne globálního Výsledek obrázku pro explorer around the globerozvojového vzdělávání (dále jen Týden GRV). Protože se jedná o celoevropskou akci, po několik dní se v mnoha evropských městech budou konat diskuze, přednášky a setkání. Jejich účastníci mají možnost proniknout hlouběji do problematiky rozvoje, environmentalistiky a migrace, a v neposlední řadě také diskutovat o tom, jak tyto informace zpřístupnit mladé generaci a veřejnosti.

Již od roku 1999 pořádá Týden globálního vzdělávání organizace North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Cílem této události je již tradičně posílit povědomí o samotném konceptu GRV a spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témata věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti. Týden GRV je jedinečnou platformu pro setkávání všech, jejichž posláním je předávání moudrosti dalším generacím. Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce, a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání.  Sdílejí mezi sebou postupy a metody, jak zpřístupnit globální otázky a výzvy nastupující generaci a přispět tak k jejich řešení. Každý ročník Týdne GRV se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se dotýká nás všech. U každého tématu je kladen důraz na porozumění kontextu v globálním měřítku a na naší roli v něm. Na roli občanů Země, jejichž činy by měly být vždy v souladu se zájmy naší planety a jejích obyvatel.

Proč je ale důležité taková témata zařazovat do výuky a informovat o nich?

Žijeme ve světě, jemuž je čím dál těžší porozumět. Každý den, každou minutu se svět mění, a tyto změny je stále obtížnější postřehnout. Oproti dobám minulým je také svět čím dál více propojený, a mnohé skutečnosti mají globální dopad. To co mohlo být v minulosti záležitostí pouze lokální a vzdálenou, má najednou potenciál ovlivnit nás i celý svět. Díky novým technologiím jako internet či globální média nám tyto informace zdánlivě leží u nohou. Jak se v nich ale zorientovat? Jak rozlišit co je důležité, či dokonce co je pravda a co pouze fikce? Právě to je úkolem globálního rozvojového vzdělávání – pomoci mladé generaci zorientovat se v nepřeberném množství informací a naučit se s nimi pracovat. Naučit se respektu k rozdílnosti a poznat důležitost těchto rozdílů.

A jak to může vypadat? Ohlédněme se zpět po uplynulých událostech a připomeňme si výzvy, které jsou však stále aktuální.

Naše Klima se mění, a my s ním! 2020

Otevíráme přihlašování na 3 klimatické workshopy, které proběhnou 18. listopadu.
    • 10:00 – 12:00 hod. Workshop 1: Jak komunikovat změnu klimatu?
    • 13:00 – 15:00 hod. Workshop 2: Jak informovat o změně klimatu a neztratit se v datech?
  • 17:00 – 19:00 hod. Workshop 3: Jak na nenásilnou komunikaci ve škole i v životě.
Hlásit se můžete na jeden nebo i na všechny 🙂
Komu jsou workshopy určeny? Pedagogům/pedagožkám ZŠ, SŠ, VŠ, studentům/studentkám pedagogických, případně mezinárodně-rozvojových či environmentálních studií. Mohou ale zaujmout i kolegy/ně z neziskových organizací či jen aktivní zájemce o toto téma.


Naše Klima se mění, a my s ním!

Greta Thunberg, středoškolská studentka ze Švédska, začala stávkovat za klima a inspirovala tím studenty po celém světě, kteří skrze stávky Fridaysforfuture šíří povědomí o změnách klimatu a vyzývají k systémové změně. Do stávky se připojili i studenti v Česku. O klimatické krizi se ve společnosti mluví čím dál více a studenti si uvědomují, že se jich problém v budoucnu může zásadně dotknout. Jak se však dá do řešení tohoto problému zapojit? Kde se dozvědět více informací? Co lze změnit v každodenním životě? Odpovědí na tyto otázky naleznete zde.

Týden globálního vzdělávání letos vyvrcholí 20. 11. 2019 společnou akcí Klima se mění. A co my?, na kterou Vás tímto srdečně zveme a níže naleznete zde. S blížícím se časem budeme na samostatné akci na Facebooku a na webu FoRS zveřejňovat podrobnosti o hostech v panelu a chystaných workshopech.

Pozvánku naleznete zde.

Podrobný program naleznete zde.


Týden GRV 2018 – Mysli globálně, jednej lokálně

Poslední Týden globálního vzdělávání byl věnován tématu udržitelnosti měst a obcí. Ústředním tématem byla otázka, co by se mělo změnit ve městech a obcích, aby se staly lepším místem pro život.

Více než 3,5 miliardy světové populace (Tedy téměř polovina obyvatel světa!) žije ve městech. To s sebou přináší velké výzvy na poli udržitelné a bezpečné dopravy, dostupného bydlení či životní úrovně obyvatel. Rychlá urbanizace a přesun obyvatel do měst přispěl ke znečištěném ovzduší, plýtvání vodou a potravinami, hromadění odpadu a stále se zvětšující nerovností mezi obyvateli. Jak můžeme přispět k vyřešení těchto (a mnohých dalších) problémů, které s sebou tento boom přinesl? Podíváme-li se na města a obce v různých koutech světa, nalezneme obrovské množství inspirace. Pojďme si tedy vyhrnout rukávy a pustit se společně do práce!

Foto: Tomáš princ pro Varianty – Člověk v Tísni, o.p.s.

Svět se mění. A co my?

Letošní Týden GRV vyvrcholil konferencí k výročí 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR. Akce se zúčastnila celá řada organizací, a přispěla svou trochou do

mlýna v podobě workshopů, rozhovorů a diskuzí. Návštěvníci se mohli například zúčastnit workshopu „Menu pro změnu“, ve kterém se díky organizaci Glopolis dozvěděli o některých  českých a evropských školách a o jejich cestě ke globální zodpovědnosti a udržitelnému rozvoji. Nebo se mohli stát „žákem v Etiopské škole“ a vyzkoušet si na vlastní kůži modelovou hodinu GRV, a to pod vedením zkušené (a nadšené) paní učitelky ze ZŠ Npor. Loma. Organizace ARPOK a Charita ČR také představily koncept „Živá knihovna“, který návštěvníkům doslova umožnil „přečíst“ si člověka.

Do Týdne globálního vzdělávání se v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR zapojily organizace ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita Česká republika, INEX – SDA, Jeden svět na školách – Člověk v tísni, NaZemi, SEVER a Varianty – Člověk v tísni sdruženými v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci.

Více informací o ročníku 2018 naleznete ZDE.


Týden GRV 2017 – Tvoje cesta, tvoje stopa

Týden globálního vzdělávání 2017 se nesl v duchu hledání odpovědi na otázku, jak v dnešním světě cestovat ku spokojenosti a prospěchu obou stran – hostů i hostitelů.

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás samozřejmostí. Navštívit cizí země, vnímat krásu přírody, vidět známé i méně známé památky, poznávat život lidí nejrůznějších kultur. Přemýšlíme však nad tím, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Ovlivňuje místní obyvatele, životní prostředí, kulturu i ekonomiku. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a mluvit o nich.

V rámci Týdne GRV 2017 měli návštěvníci několikrát možnost shlédnout dokument Gringo Trails, jenž upozorňuje na skrytou tvář cestovního ruchu. Cílem tohoto filmu je rozvířit debatu o udržitelném a ohleduplném cestování, a nabídnou alternativu k současným cestovatelským trendům. V neposlední řadě proběhlo několik panelových diskuzí, jak toto téma zařadit do výuky a upozornit na danou problematiku nastupující mladé cestovatele.

Do Týdne globálního vzdělávání se v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR zapojily organizace ADRAARPOK, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, FORSCharita ČRINEX SDAInformační centrum OSNMKC PrahaNaZemiPANTSEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Přehled všech konaných akcí najdete v tabulce zde.


Týdentyden_GRV_2016_mensi GRV 2016 – Svět v bezpečí

Cílem Týdnu globálního vzdělávání 2016 bylo hledat cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných.

Zastat se slabšího, upozornit na nespravedlnost, nepodléhat předsudkům, aktivně se zapojovat do rozhodování o svém okolí, hájit své občanské svobody. Existuje mnoho způsobů, jak může každý z nás přispět k proměně světa na bezpečnější a přátelštější místo. Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Týden globálního vzdělávání 2016 si klade za cíl nalézt cesty, jak budovat vzájemnou důvěru a udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných. Jak budovat toleranci, respekt a empatii. Jak nalézat odvahu postavit se zlu a nenávisti a tvořit lepší svět.

Do týdne se zapojily v Praze, Brně a Olomouci a na dalších místech ČR členské organizace FoRS Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Diakonie ČCE a NIDV.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace