Czech English

The European Commission-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – European Youth Together 2020

21.5.2020
FoRS

EACEA vyhlásila výzvu na program „European Youth Together,“ která má za cíl podpořit regionální partnerství a evropské občanství. Program je určen pro minimálně pět organizací pracujících s mládeží z pěti různých evropských zemí. Pro podání přihlášky je nutné být zemí zapojenou do programu Erasmus+. Zúčastněné organizace by mezi sebou pořádaly výměny a další projekty, kterých by se mladí lidé mohli zúčastnit fyzicky nebo online. Přihlášky je nutné podávat do 28. července 2020. Více informací o této pžíležitosti naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace