Czech English

The Social Science Research Council – Rapid-Response Grants on Covid-19 and the Social Sciences

8.5.2020
FoRS

Výzkum je v současnosti potřeba, kvůli koronavirové pandemii ale mnoho metod běžně využívaných v sociálních vědách není možné z důvodu bezpečnosti aplikovat. Grant tudíž podporuje inovativní výzkumné přístupy, které pomohou získat nové informace k dlouhodobým efektům viru Covid-19 napříč aktuálními společenskými tématy. Mezi  taková témata patří například změny v sociální interakci, přístup k demokracii a vládnutí, důvěra veřejnosti v média nebo prohloubení sociálních nerovností. O grant je možné zažádat z celého světa, uzávěrka přihlášek je 1. června 2020. Detailní informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace