Czech English

The U.S. Embassy – Grant/Fixed Amount Award/Cooperative Agreement

31.10.2019
FoRS

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž pro organizace, které podávají žádosti o realizaci programů s touto tematikou: přechod k demokracii / posílení občanské společnosti, kritické myšlení / mediální gramotnost, podnikání, rovnost žen a mužů a posílení postavení žen, kybernetická bezpečnost, sportovní a kulturní programování, vzdělávací iniciativy, podpora demokracie, řádné správy věcí veřejných a právního státu či enegetická bezpečnost. Grant je poskytnut ve výši 3 000 – 25 000 USD. Deadline je 15. prosince. Více informací zde azde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace