Czech English

The U.S. Embassy v Bosně a Hercegovině – Democracy Commission Small Grants Program

1.11.2019
FoRS

Tento program podporuje úsilí nevládních organizací o podporu demokracie, životaschopné občanské společnosti v Bosně a Hercegovině, dodržování lidských práv a prosazování euroatlantické integrace. Toho lze dosáhnout prostřednictvím informačních kampaní, kampaní na podporu veřejného mínění, workshopů a dalších projektů. Tento grant je určen pro NNO, která mají legální status v Bosně a Hercegovině. Deadline pro podání přihlášek je 27. prosince 2019. Více na stránkách Ambasády.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace