Czech English

Tisková zpráva_Nezávislý audit klimatické politiky ČR

3.4.2019
FoRS
Společná tisková zpráva a audit, který byl připraven pro účely jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o změně klimatu. Audit a doporučení připravily asociace sdružující ekologické, rozvojové a humanitární organizace v ČR pro zahájení konfrontace vlády k jejich akcím ohledně snižování emisí a změnám klimatu. Česká republika je jedním z předních světových znečišťovatelů skleníkovými plyny a také stále nedostatečně pomáhá se zvládáním změny klimatu v rozvojových zemích. Na klimatické finance včetně Zeleného klimatického fondu, hlavního finančního zdroje vzešlého z klimatické dohody z Paříže, přispíváme zhruba desetinou průměru zemí EU.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace