Czech English

Transatlantická nadace – Posílení účasti zranitelných skupin na politických procesech prostřednictvím osvětových a advokačních aktivit

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • Transatlantická nadace – Posílení účasti zranitelných skupin na politických procesech prostřednictvím osvětových a advokačních aktivit
25.9.2023
FoRS

Transatlantická nadace (TF) ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) Německého Marshallova fondu Spojených států vyhlásila grantovou výzvu „Posílení účasti zranitelných skupin na politických procesech prostřednictvím osvětových a advokačních aktivit“. Tato grantová příležitost je zaměřena na podporu občanských skupin (OS) s cílem posílit účast zranitelných skupin v občanské společnosti, politice a veřejném životě v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. V rámci této výzvy TF podpoří krátkodobé až střednědobé projekty v délce trvání6 až 18 měsíců v rozmezí10 000 až 25 000 EUR pro projekty v jedné zemi a10 000 až 40 000 EUR pro přeshraniční projekty. Dostupný rozpočet výzvy činí 300 000 EUR. Žádosti se zasílají na adresu EngagingCE@gmfus.orgdo 24:00 (půlnoci) 1. listopadu 2023. Více informací naleznete zde.    

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace