Czech English

ÚMV – Is the Israeli Nationality Lawan Apartheid Law?

15.3.2019
FoRS
Ústav mezinárodních vztahů v Praze Vás zve na diskuzi, která se bude konat 19. března od 16:30 v knihovně Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1. Diskuze se zaměří na nový zákon, jenž byl schválen v červenci 2018 v izraelském Knessetu. Zákon tvrdí, že Izrael je historickou domovinou židovského národa, a proto židovský národ má výjimečné právo na sebeurčení v Izraeli. Rovněž uvádí, že hebrejština je jediným státním jazykem. Odlišný postoj k novému nacionálnímu zákonu budou prezentovat Prof.Ilian Pappé, který v novém zákoně vidí prvky apartheidu a Dr. Veronika D´Evereux, která má více pozitivní pohled na nový zákon. Bližší informace a odkaz na registraci naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace