Czech English

UNDP Call for Proposals – GEF Small Grants Programme in Georgia

11.12.2016
FoRS

UNDP přijímá projektové návrhy pro svůj GEF (Global Enviroment Facility) program malých grantů v Gruzii. Podporovány jsou projekty zaměřené na ochranu komunitní krajiny, agro- ekologie, inovativní nápady správy škodlivých chemikálií atd. Maximální výše malého grantu na jeden projekt je $ 50,000 a trvání projektu by nemělo přesáhnout dva roky. Žádat mohou neziskové organizace působící v Gruzii do 15. 1. 2017. Plné znění grantové nabídky čtěte zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace