Czech English

Univerzity pro rozvoj

Setkání aktérů aktivních v ZRS z akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru

Srdečně Vás zveme na akci určenou aktérům akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru, kteří jsou aktivní v zahraniční rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě.

Cílem je přiblížit činnost akademického sektoru v těchto oblastech, prodiskutovat jeho specifickou roli, možnosti mezisektorové spolupráce a navázat/prohloubit vztahy na závěrečném networkingu.


Program je složen z veřejné části  (16:00-20:00 hodin) a z uzavřené interní části (13:00-16:00 hodin), která je určena pro sdílení informací a zkušeností mezi registrovanými akademickými institucemi.

Tato akce je pořádaná díky předsednickému projektu EUPP “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”. Koná se s finanční podporou Evropské unie. Za její obsah nese výhradní odpovědnost České fórum pro rozvojovou spolupráci a v žádném případě ji nelze považovat za vyjádření stanoviska Evropské unie.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace