Czech English

UPOL – dotazníkové šetření: Míra využívání nástrojů ke studiu budoucnosti

27.3.2019
FoRS
Katedra rozvojových a environmentálních studií UP v Olomouci zve představitele členských organizací k účasti v dotazníkovém šetření, který mapuje míru využívání nástrojů studia budoucnosti (foresight) českými neziskovými organizacemi a jejich zájem o tyto nástroje. Na základě výsledků šetření bude možné zhodnotit, jaký mají foresightové metody potenciál pro české neziskové organizace. Za každou organizaci by měl být vyplněn jen jeden dotazník, nejlépe vedoucím/vedoucí pracovníkem/pracovnicí, který/která má vhled do interních rozhodovacích procesů v organizaci a do procesu strategického plánování. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 15 minut. Dotazník je přístupný jen do konce března ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace