Czech English

UPOL – Letní škola humanitární práce

7.7.2017
Eliška Šertlerová

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty pořádá s partnery Letní školu humanitární práce, která se bude konat od 13. do 15. 9. 2017. Obsahem bude teoretická příprava, simulace humanitární katastrofy a následná evaluace. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese s.humanitarniprace@gmail.com do 31. 7. 2017. Více informací naleznete v této informační brožuře.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace