Czech English

Varianty – Komiksová soutěž a kurzy

6.10.2019
FoRS

Ještě stále je možnost přihlašovat se do komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět, jejímž tématem je, co všechno dnes ovlivňuje individuální svobodu jednotlivce. Uzávěrka je 16. října. Z nabídky kurzů bychom rádi upozornili na dlouhodobý kurz Persona dolls, dvoudenní kurz Konceptuální učení – příprava dětí se svp na vstup do školy, který se zaměřuje na pojmové učení u dětí ohrožených sociálním vyloučením, a kurzy Metoda Filozofie pro děti, kde se naučíte, jak vést děti ke spolupracujícícmu dialogu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace