Czech English

Velvyslanectví USA v Praze – Malé granty na podporu kultury a vzdělání

19.6.2017
Eliška Šertlerová
Velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje nové kolo malých grantů, jejichž prostřednictvím velvyslanectví podporuje kulturní a vzdělávací projekty mj. neziskových organizací, které napomáhají kulturnímu sblížení a vzájemnému porozumění. Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu. Výše grantů se pohybuje mezi 1,000 až 7,000 USD s limitem maximálně 10,000 USD. Uzávěrka podávání žádostí je 3. července 2017 ve 12:00. Více informací naleznete zde (v anglickém jazyce zde).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace