Czech English

Voice – Innovate and Learn Grants

16.9.2016
FoRS

Voice, původem z Nizozemí, spustilo první celosvětovou výzvu k předkládání návrhů na grant Učte se (od) inovací. Délka projektů je max.12 měsíců, částka dotace pak až 200 000 EUR. Deadline je 15. října. To, jestli jste kandidátem pro tento grant, zjistíte skrze „eligibility test“ – test způsobilosti, díky kterému zjistíte, jaká jsou kritéria (např. země realizace projektu – Nigérie, Niger, Mali, Tanzánie, Keňa, Uganda, Kambodža, Laos, Filipíny a Indonésie). Více o samotném grantu si můžete přečíst v této výzvě, kde je také vše o přihlašování, rozpočtu atd.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace