Czech English

Výběrové dotační řízení programu transformační spolupráce pro rok 2017

3.9.2016
FoRS

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2017. O dotaci lze žádat na projekty realizované v prioritních zemích Programu TRANS.: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, vyčleněná na projekty, činí  22 000 000 Kč. Bližší informace bude možné získat na informačním semináři, který proběhne v úterý 20. září od 13 hodin v prostorách MZV, prozatím se podívejte na tento odkaz, který poskytuje vše, co je třeba vědět. Vaše kompletní projektové žádosti jsou očekávány do 10.10.2012 do 14:00.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace