Czech English

World Bank/Reach Trust Fund – Knowledge, Learning and Innovation Grant Program

3.11.2017
FoRS
Světová banka, respektive její fond Results in Education for All Children (REACH), vypisuje granty na podporu vzdělávání, zejména nejvíce znevýhodněných skupin. Cílem grantu je zvýšení kvality i množství používaných učebnic a knížek a zároveň větší zaměření zemí na zlepšování výsledků v oblasti gramotnosti obyvatel. Pro více informací navštivte stránky Světové banky. Deadline pro podávání přihlášek je 17.11.2017.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace