Czech English

WPS – Women, Peace and Security in Central and Eastern Europe Conference

1.3.2024
FoRS

S blížícím se 25. výročím programu “Women, Peace and Security” (WPS) se bude konat konference, která se zaměří na výměnu zkušeností napříč regiony a diskusi o tom, jak by mohly struktury WPS odrážet současné genderově podmíněné nísilí a krize.

Dále se bude zaměřovat na to, jak může občanská společnost účinněji zapojit a formovat National Action Plans WPS v ČR, na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku a na Ukrajině.

Akce se bude konat 26. března v Černínském paláci, Praha 1.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace