Czech English

Univerzity pro rozvoj – setkání aktérů akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru, kteří jsou aktivní v zahraniční rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě. Den plný sdílení zkušeností a povídání o projektech z rozmanitých koutů světa je sice za námi, věříme ale že mnoho navazujících akcí a aktivit, které vyplynuly z inspirujících diskuzí nás naopak čeká.

První část programu tvořila uzavřená debata mezi zástupci akademického sektoru. Společně sdíleli nejen výstupy ze svých projektů, ale své zkušenosti následně vnesli do diskuze zaměřené na několik zásadních témat. Definovali jsme výzvy, se kterými se akademické instituce při realizaci svých projektů setkávají, nastínili možnosti jejich řešení. Společně jsme se také dotkli například otázek navazování mezinárodních partnerství nebo jak zefektivnit vysílání studentů do zahraničí.

Navazující veřejná část programu byla především o propojení akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru. Naším cílem bylo přiblížit činnost akademického sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, prodiskutovat jeho specifickou roli a možnosti mezisektorové spolupráce.

Akademické instituce měly jednotlivě prostor představit publiku své projekty…

Navazující panelovou diskuzi s tématem „Specifická role akademického sektoru v oblasti ZRS, HP, GRV a příležitosti pro mezisektorovou spolupráci“ moderovala Tereza Němečková z Metropolitní univerzity Praha. Pozvání přijali:

  • Petr Maděra, Mendelova univerzita v Brně
  • Jan Říkovský, CARITAS VOŠ sociální Olomouc
  • Jana  Plavcová, Člověk v tísni
  • Jaromír Novák, Holistic Solutions, s.r.o.
  • Hana Volná, zástupkyně ředitele Odboru spolupráce a humanitární pomoci

Hosté se společně shodli, že vytvoření prostoru pro vzájemné setkání bylo opravdu potřeba a při večerním networkingu navázali další cenná spojení. Děkujeme všem za účast a doufáme, že Univerzity pro rozvoj vyústí v další podnětné akce. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace