Czech English

Záznam panelové diskuze „Učíme (se) a žijeme v neklidné době“

Již podeváté proběhl mezinárodního Týden globálního vzdělávání. Školy a organizace napříč Evropou se věnovaly tématu propojenosti světa, na které byl letošní ročník zaměřen.

FoRS společně s dalšími partnery tentokrát pořádal Festival globálního vzdělávání a v rámci něj mimo jiné debatu se skvělými hosty!

Žijeme v době post-faktické, době plné rychlosti a zmatků. Poslechněte si tipy, jak pracovat se sebou i s dětmi a co nejlépe (pře)žít. Hosté odpovídali také na otázku, jaké změny potřebuje český systém a školství? Jak provést sebe i naše děti dobou plnou (dez)informací a neztratit kontakt se sebou? A jsou Češi opravdu ateisté, když nade vše milují pohádky?

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace