Czech English

Srdečně Vás zveme na online panelovou diskuzi ke globálnímu vzdělávání, kde budeme diskutovat o  roli nevládních organizací, akademické obce a evropských vlád v procesu implementace Dublinské deklarace. Akce proběhne v angličtině. Řečníci uvedou

  • příklady dobré praxe,
  • plány a budoucí kroky k úspěšné a efektivní implementaci přijatých závazků na více regionálních úrovních (lokální, národní, mezinárodní).
  • Zajímavým prvkem bude i simultánní tvorba vizuálního výstupu debaty – tzv. graphic harvesting.

Debata se uskuteční 15. února 2023 od 15 do 17 h (SEČ). Akci pořádá FoRS společně se slovinskou platformou nevládních organizací pro rozvoj, globální vzdělávání a humanitární pomoc (SLOGA), pod záštitou GENE a North-South Centre of Council of Europe a za podpory CONCORD.

Dublinská deklarace byla přijata v listopadu 2022 na Kongresu globálního vzdělávání. Zaměřuje se na dlouhodobý výhled globálního vzdělávání do roku 2050 a představuje nejen společnou vizi, ale také závazky, které zahrnují a přesahují zbývající časový rámec pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. Hlavní oblasti závazků zahrnují

  • partnerství mezi klíčovými aktéry na národní, evropské a globální úrovni;
  • reformu učebních osnov a přístupy k celým školám;
  • úlohu pedagogů;
  • potřebu odpovídající úrovně financování a vhodných mechanismů financování;
  • ocenění vedoucí úlohy občanské společnosti a mládeže při prosazování změn;
  • a pokračující tendenci spolupráce na soudržnosti politik a integraci globálního vzdělávání do vzdělávacího systému.

Na panelové diskuzi promluví experti z mezinárodních organizací i vlád.  Patricija Virtič z CONCORDu a SLOGA, La Salete Coelho (pracovní síť ANGEL), Áine Doody z irského Ministerstva zahraničních věcí a Rocio Cervera z North-South Centre of the Council of Europe. Diskuzi zahájí Ditta Trindade Dolejšiová z GENE a Tereza Čajková po příspěvcích jednotlivých mluvčí provede shrnutí nejdůležitějších bodů (road mapping). Akci zpestří i vizuální prvek graphic harvesting – převedení diskuze do vizuální podoby a kresby. 

Těšíme se na Vás!

Pro více informací prosím kontaktujte karolina.strnadova@fors.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace