Czech English

Evropská komise – Lives in Dignity Grant Facility


Po úspěšném spuštění grantového nástroje Lives in Dignity u příležitosti Světového dne uprchlíků se nyní spouští druhá výzva k předkládání návrhů. Druhá výzva grantu Lives in Dignity se zaměřuje na projekty v zemích, které byly zasaženy krizí vysídlování související s Myanmarem, Venezuelou a situací mezi Súdánem a Jižním Súdánem. V souladu s první výzvou se očekává, že projekty budou čerpat a rozvíjet nové formy spolupráce mezi humanitárními, rozvojovými a mírovými aktéry s důrazem na zapojení postiženého obyvatelstva a místní odpovědnost. 13. prosince v 9:00 se bude konat webinář, na kterém budou zodpovězeny všechny dotazy. Odkaz na webinář zdeDeadline pro předkládání návrhů je 23. ledna 2022. Veškeré dopňující informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace