Czech English

Česká rozvojová agentura – Vyhlášení nových dotačních výzev a nabídka s nimi souvisejících webinářů


ČRA vyhlásila dotační výzvu„Posilování kapacit implementačních partnerů ZSR“ pro rok 2022 a v souvislosti s touto výzvou připravila webinář, který proběhne 15. prosince od 9:30 na platformě Microsoft Teams. Zájemci o webinář potvrdí do 14. 12. 12:00 svou účast na emailovou adresu hamrova@czechaid.cz. Webinář k dotační výzvě „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ proběhne 16. prosince od 9:30 taktéž online. Zájemci o webinář potvrdí do 15. 12. 12:00 svou účast na totožnou emailovou adresu.Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace