Czech English

ActionAid – Report „Fifty Years of Failure: the IMF, Debt and Austerity in Africa“

3.11.2023
FoRS

Report je založen na novém výzkumu a silných osobních svědectvích z 10 afrických zemí. Zpráva dokumentuje, jak Mezinárodní měnový fond (MMF) zavádí politiku úsporných opatření, která podkopává zdraví, vzdělání a širší rozvoj na celém kontinentu. Namísto hledání alternativních systémových řešení rostoucí dluhové krize v Africe, MMF nadále prosazuje škrty ve veřejných výdajích, které nejvíce poškozují ženy a znevýhodněné skupiny. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace