Czech English

OECD DAC – Hodnocení (Peer Review) rozvojové spolupráce ČR 2023

3.11.2023
FoRS

Prostřednictvím tzv. Peer Review procesu letos OECD hodnotila českou zahraniční rozvojovou spolupráci. Hodnotící proces si klade za cíl podpořit země ve zkvalitňování svých rozvojových strategií a struktur a identifikovat a sdílet příklady dobré praxe členských zemí. Dle OECD DAC zajišťuje Strategie rozvojové spolupráce ČR na období 2018–2030 předvídatelnost české ZRS, zároveň vytváří prostor pro flexibilitu. Česko je silné v oblasti podpory lidských práv a demokratizace. Zpráva vyzdvihuje úsilí o spolupráci s Evropskou unií a jejími členy. Dále zde najdeme doporučení k posílení institucionálního nastavení, k řešení chudoby a nerovností a navazování partnerství s občanskou společností a soukromým sektorem. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace