Czech English

ADRA – Komiksová výstava

24.6.2024
FoRS

Oddělení globálního vzdělávání ADRA pořádá tradičně každý rok Komiksovou soutěž. V letošním roce se uskuteční už její 9. ročník. Vzhledem k množství zajímavých komiksů, vytvořených na aktuální témata pro vás vybrali ty nejzajímavější a uspořádali komiksové výstavy.

Výstavy obsahují kromě samotných komiksů podobně jako výstavy putovní doprovodné texty a materiály, které čtenářům přibližují fungování neziskové organizace ADRA a smysl Cílů udržitelného rozvoje. Dostupné jsou i ve virtuální formě.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace