Czech English

Charita ČR – 6 způsobů, jak Charita podporuje uprchlíky na cestě k soběstačnosti

24.6.2024
FoRS

Na světě je v současnosti více než 117 milionů lidí, kteří museli opustit své domovy. Ať už se vydali za hranice nebo zůstali ve svých zemích, na nových místech se snaží znovu začít od nuly. Uprchlíci, navzdory mnoha předsudkům, nečekají s nataženou rukou na pomoc, ale naopak chtějí pracovat, studovat a stát na vlastních nohou. Potřebují ale podporu na začátku, aby se jim to podařilo. Pomáhá jim v tom i Charita Česká republika.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace