Czech English

ADRA – Vzdělání je nejlepší způsob, jak postavit lidi na (vlastní) nohy

23.4.2020
FoRS

Vzdělání je nejlepší způsob, jak postavit lidi na vlastní nohy – proto ADRA pomáhá v Bangladéši vzdělávat chudé děti ve vzdělávacím centru Čalantika a v síti vesnických škol v rámci projektu BanglaKids. Pomáhají tak dětem opustit bludný kruh chudoby a negramotnosti a poskytnout jim vzdělání, které by jim zajistilo důstojnou budoucnost. Tým z ADRY vyrazil na začátku března na monitorovací cestu do Bangladéše a navštívil stovky dětí na různých školách, které jsou podporovány českými dárci. Střípky z monitorovací cesty a návštěvy Čalantiky očima koordinátora Jakuba si můžete přečíst zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace