Czech English

STARE-Nezařazené

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené

Pozvánka – Svědectví z místa: válečné zločiny a porušování lidských práv na okupované Ukrajině

12.10.2022
Členská organizace FoRS – Nesehnutí – Vás ve spolupráci s Markétou Pekarovou Adamovou zvou na veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně, které bude věnováno přímým svědectvím z okupované Ukrajiny. Mezi řečníky vystoupí zástupci/kyně ukrajinské občanské společnosti a obhájci/kyně lidských práv, projevy budou tlumočeny do češtiny. Akcí Vás provede moderátor David Stulík, bývalý tiskový atašé na Delegaci […]

MZV ČR – Světový humanitární den 2022

28.8.2022
Každý rok 19. srpna slavíme Světový humanitární den jako připomínku bombardování hotelu Canal v iráckém Bagdádu, ke kterému došlo 19. srpna 2003. Tento den je příležitostí připomínat si naléhavé humanitární potřeby, které by nebylo možné naplňovat bez obětavého nasazení humanitárních pracovníků. Příběhy a rozhovory s humanitárními pracovníky a dobrovolníky OSN, kteří každý den neúnavně zachraňují miliony lidí v nouzi a riskují své životy, aby pomohli […]

FoRS a české předsednictví 2022

26.7.2022
Česká republika předsedá Radě EU od 1. července 2022 do 1. ledna 2023. Hlavním cílem českého předsednictví je maximální možnou měrou přispět k bezpečnosti a prosperitě EU, což je v kontextu současných globálních výzev velmi komplikované. Jejich řešení se neobejde bez rozvojové spolupráce a humanitární pomoci- FoRS, jakožto platforma sdružující 34 českých neziskových organizací a […]

Předsednictví Rady EU – proč, jak, kdy?

25.7.2022
      Každý členský stát EU na rotační bázi dostává předsednictví v Radě Evropské unie na dobu 6 měsíců. Za tuto dobu vybraný stát určuje agendu a priority Rady EU, řídí zasedání a zastupuje Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Důležitým úkolem pro stát je zajištění na úrovni Rady pokrok v práci […]

NaZemi – Akademie „Generace symbiocén“

13.5.2022
Organizace NaZemi spouští akademii „Generace symbiocén“ –roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let. Mladí lidé se budou setkávat v průběhu jednoho roku na osmi víkendových setkáních a v mezičase budou pracovat na vlastních či skupinových projektech s podporou mentorů. Společně budou zkoumat příčiny a propojenost současných krizí a hledat smysluplné cesty pro změnu. Přihlašování je otevřené do 31. května zde.

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých Nadace OSF

20.4.2022
FoRS se v rámci spolupráce s Nadací OSF zavazuje k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. Hlavním hlediskem této Politiky je princip nejlepšího zájmu dítěte a jeho ochrana před jakýmkoli špatným zacházením a diskriminací. Byla vytvořena s cílem zajistit nejvyšší standard profesionálního přístupu k dětem a zvláště zranitelných dospělých při jejich zapojení do […]

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých Nadace OSF

20.4.2022
FoRS se v rámci spolupráce s Nadací OSF zavazuje k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. Hlavním hlediskem této Politiky je princip nejlepšího zájmu dítěte a jeho ochrana před jakýmkoli špatným zacházením a diskriminací. Byla vytvořena s cílem zajistit nejvyšší standard profesionálního přístupu k dětem a zvláště zranitelných dospělých při jejich zapojení do aktivit a […]

Workshop: How to deal with hatred? Innovative ways of human rights campaigning

9.3.2022
Diakonie ČCE pořádá mezinárodní workshop na téma ”Jak čelit hate speech a inovativní nástroje pro lidskoprávní kampaně”. Workshop proběhne v angličtině a online 22 – 23.3. pod vedením Lukáše Houdka z Hate free.

Přehled sbírek na pomoc Ukrajině

27.2.2022
Řada neziskových organizací vyhlásila veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Děkujeme, že s námi pomáháte pomáhat. Vyhlášené veřejné sbírky členů FoRS ADRA monitoruje aktuální dění v pohraničí a ve spolupráci s ADRA Ukrajina chce nyní pomoci distribucí poukázek na potraviny a hygienické potřeby. Finanční pomoc bude zaměřená na přímou pomoc obyvatelům zasaženým konfliktem. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205456A CARE […]

INEX-SDA – správce webu

17.12.2021
Web je pro INEX stěžejní nástroj na propojování dobrovolnictva s dobrovolnickými projekty. Kdokoli se hlásí na některý z projektů, musí projít přes webové prostředí a proto INEX hledá správce webu, který by organizaci pomohl nastavit co nejvíce user-friendly prostředí a další nezbytné úkony. Podrobnosti zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace