Czech English

STARE-Nezařazené

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené

Člověk v tísni – Mimo zorné pole: Ukrajinští uprchlíci přispívají státu víc, než kolik od něj dostanou. Často ale čelí diskriminaci i vykořisťování

17.6.2024
Ruská invaze na Ukrajinu přiměla statisíce lidí hledat bezpečí v Evropě. Přes počáteční strach a nejistotu se za dva roky uprchlíci postupně adaptovali na nový život v Česku. Mnozí z nich zde našli nejen útočiště, ale také práci, bydlení nebo potřebnou podporu a psychologickou pomoc. Jak se naše pomoc za dva roky proměnila? S jakými […]

World Economic Forum – Agenda 2030: Why civic participation is key to meeting UN sustainability targets

2.5.2023
Nacházíme se v polovině cesty v rámci plnění Agendy 2030, pravděpodobně největší lidské snahy o vytvoření mírové, spravedlivé, rovné a udržitelné společnosti. Útoky na občanskou společnost a svobody ohrožují úspěchy při naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Tyto útoky oslabují činnost a aktivity občanské společnosti, která se snaží řešit ekonomické a genderové nerovnosti, korupci i zhoršování […]

AMO – Debata „Jak komunikovat nejen v čase války?“

13.4.2023
Srdečně vás zveme na debatu „Jak komunikovat nejen v čase války“. Debata se uskuteční 19. dubna od 17:00 do 18:30 v Rádiocafé na Vinohradské 12 jako první ze série veřejných diskuzí v rámci projektu na zvyšování odolnosti české, slovenské a polské společnosti před volbami do Evropského parlamentu 2024. Hosty budou Pavel Havlíček z Asociace pro […]

IPCC – Závěrečná souhrnná zpráva 6. hodnotící zprávy IPCC

24.3.2023
Dne 20. března byla ve švýcarském Interlakenu zveřejněna Závěrečná souhrnná zpráva 6. hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (The Sixth IPCC Assessment Report). V Praze byla představena na tiskové konferenci, kterou společně připravili Centrum pro otázky životního prostředí UK, Informační centrum OSN v Praze, Klimatická koalice, Komise pro životní prostředí AV ČR a Učená společnost ČR. […]

Jak se mění pomoc českých neziskovek po roce války na Ukrajině?

22.2.2023
K roku trvání války na Ukrajině vydal FoRS společnou tiskovou zprávu s 10 členskými organizacemi: Člověk v tísni, Charita ČR, ADRA ČR, Diakonie ČCE, Arnika, AMO, Nesehnutí, Care ČR, INEX-SDA, Caritas VOŠ sociální.  Za rok války poskytly členské organizace pomoc na Ukrajině v hodnotě přes 2,22 mld. Kč. Pomohly tak více než 1,19 mil. lidí, […]

CONCORD Europe: FoRS během českého předsednictví EU

3.1.2023
FoRS v newsletteru CONCORD Europe FoRS převzal předsednictví v červenci 2022. Agendu projektu Towards and open, fair and sustainable Europe in the World výrazně ovlivnila ruská agrese na Ukrajině. Řada členských organizací FoRS se od začátku války aktivně zapojuje do humanitární pomoci v terénu a toto téma velmi silně rezonuje ve veřejnosti i mezi rozhodujícími […]

Pozvánka – Svědectví z místa: válečné zločiny a porušování lidských práv na okupované Ukrajině

12.10.2022
Členská organizace FoRS – Nesehnutí – Vás ve spolupráci s Markétou Pekarovou Adamovou zvou na veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně, které bude věnováno přímým svědectvím z okupované Ukrajiny. Mezi řečníky vystoupí zástupci/kyně ukrajinské občanské společnosti a obhájci/kyně lidských práv, projevy budou tlumočeny do češtiny. Akcí Vás provede moderátor David Stulík, bývalý tiskový atašé na Delegaci […]

MZV ČR – Světový humanitární den 2022

28.8.2022
Každý rok 19. srpna slavíme Světový humanitární den jako připomínku bombardování hotelu Canal v iráckém Bagdádu, ke kterému došlo 19. srpna 2003. Tento den je příležitostí připomínat si naléhavé humanitární potřeby, které by nebylo možné naplňovat bez obětavého nasazení humanitárních pracovníků. Příběhy a rozhovory s humanitárními pracovníky a dobrovolníky OSN, kteří každý den neúnavně zachraňují miliony lidí v nouzi a riskují své životy, aby pomohli […]

FoRS a české předsednictví 2022

26.7.2022
Česká republika předsedá Radě EU od 1. července 2022 do 1. ledna 2023. Hlavním cílem českého předsednictví je maximální možnou měrou přispět k bezpečnosti a prosperitě EU, což je v kontextu současných globálních výzev velmi komplikované. Jejich řešení se neobejde bez rozvojové spolupráce a humanitární pomoci- FoRS, jakožto platforma sdružující 34 českých neziskových organizací a […]

Předsednictví Rady EU – proč, jak, kdy?

25.7.2022
      Každý členský stát EU na rotační bázi dostává předsednictví v Radě Evropské unie na dobu 6 měsíců. Za tuto dobu vybraný stát určuje agendu a priority Rady EU, řídí zasedání a zastupuje Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Důležitým úkolem pro stát je zajištění na úrovni Rady pokrok v práci […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace