Czech English

STARE-Nezařazené

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené

IPCC – Závěrečná souhrnná zpráva 6. hodnotící zprávy IPCC

24.3.2023
Dne 20. března byla ve švýcarském Interlakenu zveřejněna Závěrečná souhrnná zpráva 6. hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (The Sixth IPCC Assessment Report). V Praze byla představena na tiskové konferenci, kterou společně připravili Centrum pro otázky životního prostředí UK, Informační centrum OSN v Praze, Klimatická koalice, Komise pro životní prostředí AV ČR a Učená společnost ČR. […]

Jak se mění pomoc českých neziskovek po roce války na Ukrajině?

22.2.2023
K roku trvání války na Ukrajině vydal FoRS společnou tiskovou zprávu s 10 členskými organizacemi: Člověk v tísni, Charita ČR, ADRA ČR, Diakonie ČCE, Arnika, AMO, Nesehnutí, Care ČR, INEX-SDA, Caritas VOŠ sociální.  Za rok války poskytly členské organizace pomoc na Ukrajině v hodnotě přes 2,22 mld. Kč. Pomohly tak více než 1,19 mil. lidí, […]

CONCORD Europe: FoRS během českého předsednictví EU

3.1.2023
FoRS v newsletteru CONCORD Europe FoRS převzal předsednictví v červenci 2022. Agendu projektu Towards and open, fair and sustainable Europe in the World výrazně ovlivnila ruská agrese na Ukrajině. Řada členských organizací FoRS se od začátku války aktivně zapojuje do humanitární pomoci v terénu a toto téma velmi silně rezonuje ve veřejnosti i mezi rozhodujícími […]

Pozvánka – Svědectví z místa: válečné zločiny a porušování lidských práv na okupované Ukrajině

12.10.2022
Členská organizace FoRS – Nesehnutí – Vás ve spolupráci s Markétou Pekarovou Adamovou zvou na veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně, které bude věnováno přímým svědectvím z okupované Ukrajiny. Mezi řečníky vystoupí zástupci/kyně ukrajinské občanské společnosti a obhájci/kyně lidských práv, projevy budou tlumočeny do češtiny. Akcí Vás provede moderátor David Stulík, bývalý tiskový atašé na Delegaci […]

MZV ČR – Světový humanitární den 2022

28.8.2022
Každý rok 19. srpna slavíme Světový humanitární den jako připomínku bombardování hotelu Canal v iráckém Bagdádu, ke kterému došlo 19. srpna 2003. Tento den je příležitostí připomínat si naléhavé humanitární potřeby, které by nebylo možné naplňovat bez obětavého nasazení humanitárních pracovníků. Příběhy a rozhovory s humanitárními pracovníky a dobrovolníky OSN, kteří každý den neúnavně zachraňují miliony lidí v nouzi a riskují své životy, aby pomohli […]

FoRS a české předsednictví 2022

26.7.2022
Česká republika předsedá Radě EU od 1. července 2022 do 1. ledna 2023. Hlavním cílem českého předsednictví je maximální možnou měrou přispět k bezpečnosti a prosperitě EU, což je v kontextu současných globálních výzev velmi komplikované. Jejich řešení se neobejde bez rozvojové spolupráce a humanitární pomoci- FoRS, jakožto platforma sdružující 34 českých neziskových organizací a […]

Předsednictví Rady EU – proč, jak, kdy?

25.7.2022
      Každý členský stát EU na rotační bázi dostává předsednictví v Radě Evropské unie na dobu 6 měsíců. Za tuto dobu vybraný stát určuje agendu a priority Rady EU, řídí zasedání a zastupuje Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Důležitým úkolem pro stát je zajištění na úrovni Rady pokrok v práci […]

NaZemi – Akademie „Generace symbiocén“

13.5.2022
Organizace NaZemi spouští akademii „Generace symbiocén“ –roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let. Mladí lidé se budou setkávat v průběhu jednoho roku na osmi víkendových setkáních a v mezičase budou pracovat na vlastních či skupinových projektech s podporou mentorů. Společně budou zkoumat příčiny a propojenost současných krizí a hledat smysluplné cesty pro změnu. Přihlašování je otevřené do 31. května zde.

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých Nadace OSF

20.4.2022
FoRS se v rámci spolupráce s Nadací OSF zavazuje k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. Hlavním hlediskem této Politiky je princip nejlepšího zájmu dítěte a jeho ochrana před jakýmkoli špatným zacházením a diskriminací. Byla vytvořena s cílem zajistit nejvyšší standard profesionálního přístupu k dětem a zvláště zranitelných dospělých při jejich zapojení do […]

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých Nadace OSF

20.4.2022
FoRS se v rámci spolupráce s Nadací OSF zavazuje k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. Hlavním hlediskem této Politiky je princip nejlepšího zájmu dítěte a jeho ochrana před jakýmkoli špatným zacházením a diskriminací. Byla vytvořena s cílem zajistit nejvyšší standard profesionálního přístupu k dětem a zvláště zranitelných dospělých při jejich zapojení do aktivit a […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace