Czech English

FoRS – Zveřejnění zprávy Aidwatch 2015

Českou Aidwatch zprávu vydává FoRS pravidelně od roku 2008 (všechny zprávy k nalezení zde) jako stručný přehled vývoje a zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok z pohledu nevládních neziskových organizací. Zpráva předkládá doporučení politikům a političkám, státní správě, občanské společnosti, podnikatelské sféře a dalším zainteresovaným stranám. Letošní zpráva Aidwatch 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok 2014) byla zveřejněna v pátek 27. 11. 2015 na Ústavu mezinárodních vztahů. Zpráva je k přečtení zde, její shrnutí zde. Součástí akce byla rovněž panelová diskuze, které se zúčastnila Katarína Šrámková, policy officerka FoRS (její prezentaci možné přečíst zde), Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury (jeho prezentace k nalezení zde), Jiří Muchka, vedoucí oddělení pro multilaterální rozvojovou spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a Věra Venclíková, ředitelka Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (její prezentace k nahlédnutí zde). Debatu moderoval Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Glopolis a předseda Správní rady FoRS. Tisková zpráva, kterou vydával FoRS společně s Glopolis, Rozvojovkou – Člověk v tísni, Ústavem mezinárodních vztahů a kampaní Česko proti chudobě, je k přečtení zde.
 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace