Czech English
 • Jak nenechat Ukrajinu padnout ve třetím roce války

  Zajištění podpory napadené Ukrajině je otázkou i naší bezpečnosti. Společný evropský postup umožňuje dlouhodobou a systémovou podporu, ale bez pomoci USA nestačí. Ta může s Trumpem jako prezidentem ustat. Problémem je také únava z války. Čtěte komentář Pavla Havlíčka zde.

 • Jak s pomocí ruských peněz podpořit Ukrajinu

  Vstupujeme do dalšího roku ruské agrese proti Ukrajině a stále víc je cítit i dopad konfliktu nejen na samotné Ukrajince, ale i na společnosti v EU a USA, které ze současné situace vykazují značnou únavu, spojenou s nesplněným očekáváním z rozhodujícího průlomu během loňské protiofenzívy. Ruku v ruce s tím klesá i politická podpora Ukrajiny.

  V některých zemích přibývají proklamace o zastavení vojenské, ale i finanční pomoci a mediální pozornost se stále více zaměřuje na jiné mezinárodní události a na konflikt na Blízkém východě.

  A zatímco se v EU a USA jedná o dalších balíčcích pomoci pro Ukrajinu, v zemích EU a G7 se nacházejí zmrazená ruská aktiva v hodnotě kolem 300 miliard dolarů. Šance pro jejich využití tady jsou, pohledy na výklad mezinárodního práva se ale různí. Čtěte komentář Pavla Havlíčka a Tomáše Dvořáka zde.

 • Tisková zpráva ke 28. klimatické konferenci OSN

  „Česko musí přidat v podpoře možností rozvojových zemí řešit dopady změn klimatu”, vzkazují premiérovi před klimatickým summitem COP 28 nevládní organizace.

  28. klimatické konference OSN (COP 28) proběhne ve dnech 30. 11. – 12. 12. 2023 v Dubaji.

  Tisková zpráva ke stažení

 • Kulatý stůl: Reconstruction of Ukraine: How Czech actors can contribute to the “build back better” approach

  FoRS, DEMAS a AMO uspořádali dne 16. 11. kulatý stůl k rekonstrukci Ukrajiny. Na setkání se debatovalo o Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině, významu lokálních organizací, uváděly se příklady dobré praxe z různých tematických oblastí. 

 • Kulatý stůl: S čím míří Česko na podzimní klimatický summit COP 28?

  FoRS a AMO uspořádali dne 7. 11. kulatý stůl ke klimatické agendě. Diskutovalo se například o tom, nakolik férově přispívá Česko rozvojovému světu na řešení dopadů změny klimatu. Jsme připraveni podílet se na nastavování a spolufinancování tzv. fondu pro hrazení ztrát a škod (Loss and Damage Fund)? Tématem debaty byla také mezinárodní klimatická agenda a COP 28. 

 • Rekonstrukce Ukrajiny: Problematika poskytování psychosociální pomoci II.

  DEMAS uspořádal dne 15. 9. další pracovní schůzku k otázkám poskytování psychosociální pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině a její následnou rekonstrukcí. Debata se věnovala mimo jiné např. destigmatizaci psychologické a psychiatrické péče ve vnímání ukrajinské i české společnosti, zahrnutí témat resilience a wellbeingu do rekonstrukce Ukrajiny či problematice poskytování psychologické péče veteránům a dětem.

 • Tisková zpráva u příležitosti Týdne pro klima 5. – 11. 6. 2023
  Držme slovo: snižme český klimadluh!

  FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, jakožto přidružená platforma Klimatické koalice, upozorňuje u příležitosti Týdne pro klima na výzvu Držme slovo: snižme český klimadluh! Tu může podpořit svým podpisem každý na stránkách www.drzmeslovo.cz. Výzva usiluje o to, aby byla česká vláda aktivnější v naplňování závazků ČR v oblasti příspěvků na klimafinance pro nejzranitelnější země světa.

  Tisková zpráva ke stažení

 • Rekonstrukce Ukrajiny: Problematika poskytování psychosociální pomoci I.

  DEMAS uspořádal dne 2. 5. pracovní setkání zástupců NNO dlouhodobě působících na Ukrajině a Odborné pracovní skupiny k duševnímu zdraví a psychosociální podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem pracovního setkání bylo na odborné úrovni prodiskutovat různé aspekty poskytování psychosociální péče osobám postiženým válkou na Ukrajině jak v ČR, tak i po jejich návratu na Ukrajinu.

 • Moldavsko je pod tlakem, ale nikoli na pokraji zvratu

  Na Moldavsko silně doléhá válka na sousední Ukrajině a Kreml se zároveň snaží využít všech příležitostí pro oslabení prozápadní a proukrajinské vlády v Kišiněvě. Pavel Havlíček (AMO) napsal nový komentář zde, kde zdůrazňuje potřebu posilovat vnitřní odolnost země.

 • Kritici vlády v Gruzii vyhráli bitvu, ale jsou teprve na začátku skutečné války

  V Česku i ve světě přitáhla nedávná vlna protestů v Gruzii mnoho pozornosti a konečné stažení návrhu na zřízení institutu tzv. zahraničního agenta chvalozpěvy na sílu demokracie a občanské společnosti v zemi. Čtěte komentář Pavla Havlíčka zde.

 • Možnosti spolupráce nevládních organizací, businessu a státní správy na rekonstrukci Ukrajiny

  V  reakci na praktické potřeby různých sektorů podílejících se na obnově Ukrajiny uspořádala asociace DEMAS v pondělí 27. 2. uzavřený kulatý stůl, který v  této otázce propojil zástupce státní správy, businessu a nevládních organizací. V současné době probíhá řada debat na úrovni vládního zmocněnce, špiček resortů a dalších relevantních aktérů k problematice připravované rekonstrukce Ukrajiny. Debata si kladla za cíl soustředit se na konkrétní možnosti na úrovni implementátorů. Debata se dále zaměřovala na to, jakým způsobem se mohou NNO a business prolnout např. při obnově školství, zdravotnictví, práci s  municipalitami nebo při environmentálních tématech, nebo jak mohou těmto konkrétním snahám napomoci incomingové a twinningové výzvy MPO či Business Klub Ukrajina.  

 • Setkání s novináři: Jak se mění pomoc českých neziskovek po roce války na Ukrajině?

  FoRS uspořádal 23. 2. od 9:30  v prostorách Langhans diskuzní a networkingové setkání neziskovek s novináři. Cílem setkání bylo upozornit na důležitost plánování obnovy Ukrajiny, odstraňování válečných škod a na souvislosti humanitární pomoci.

  Na diskuzi, kterou uvedl Pavel Přibyl (FoRS) promluvili:

  • Erik Siegl (Diakonie ČCE)
  • Andrej Arvensis (ADRA ČR)
  • Jiří Škvor (Charita ČR)
  • Marek Štys (Člověk v tísni)
  • Marcela Černochová (Arnika)
  • Pavel Havlíček (AMO)

 • Tisková zpráva Jak se mění pomoc českých neziskovek po roce války na Ukrajině?

  Deset členských organizací FoRS pomáhá na Ukrajině válkou zasaženým lidem, ale i životnímu prostředí. Za rok války poskytly přímo na Ukrajině pomoc v hodnotě přes 2,22 mld. Kč. Pomohly tak více než 1,19 mil. lidí a posilují dobré jméno naší země v zahraničí. Svou roli vidí na Ukrajině jako dlouhodobou.

  Tisková zpráva ke stažení

  Příloha k TZ

 • Rusko pokračuje v teroristických útocích na Ukrajinu, ta se ale nevzdává

  Pavel Havlíček (AMO) napsal nový komentář k odolnosti ukrajinského energetického systému. Ve významné míře se na ní podílí i odvaha a nezdolnost ukrajinských občanů. Celý komentář si můžete přečíst zde.

 • Může se Ukrajina stát do roku 2026 členem EU? Zatím se nezdá, že by to mohla zvládnout

  Pavel Havlíček (AMO) komentuje summit mezi Evropskou unií a Ukrajinou, který se konal 2. února v Kyjevě.

 • Tisková zpráva k zahájení projektu

  V návratu k hodnotově orientované zahraniční politice se ČR zlepšuje, ale stále má rezervy, říkají neziskové platformy FoRS a DEMAS spolu s AMO a zahajují společný projekt.

  (PDF ke stažení)


 „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace