Czech English

V návratu k hodnotově orientované zahraniční politice se ČR zlepšuje, ale stále má rezervy, říkají neziskové platformy FoRS a DEMAS spolu s AMO a zahajují společný projekt

Vláda Petra Fialy avizovala návrat k hodnotové zahraniční politice a podporu lidskoprávní a rozvojové agendy, jejichž financování se v posledních letech dotkly významné škrty. ČR se dlouhodobě ocitala na konci mezinárodních statistik ve výdajích na oficiální rozvojovou pomoc (ODA). Nepříznivý trend z posledních let pomohl zvrátit až takřka vzorný přístup k humanitární pomoci Ukrajině. Nicméně výzvy má Česká republika před sebou i nadále v oblasti klimatických financí pro rozvojový svět, kde například v rámci prvního doplňování na období 2019-2023 nepřispěla ani korunou.

Platformy FoRS a DEMAS společně s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) zahajují projekt, který má za cíl, aby na pozitivní kroky z letošního roku navázaly další, které nebudou diktovány pouze jednorázovou reakcí na ruskou agresi na Ukrajině.


Pavel Přibyl, ředitel FoRS, říká:

“Oceňujeme, jak se česká vláda staví k potřebě pomáhat v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Pomáhat a posilovat odolnost je však potřeba i jinde, mimo jiné v pro Evropu zásadních, potravinovou i klimatickou i energetickou krizí zasažených oblastech Blízkého východu a severní i subsaharské Afriky. A nejde jen o tzv. klasickou humanitární a rozvojovou pomoc. Například na listopadový klimatický summit v Egyptě jede ČR jako jedna z mála bohatých zemí, které na období 2019-2023 nijak nepřispěly do Zeleného klimatického fondu pro rozvojový svět. A i částka, kterou se zatím chystá poskytnout na období 2024-2027 se jeví jako nanejvýš symbolická.“

Sabina Malcová, ředitelka DEMAS, doplňuje:

„Nacházíme se v době, v níž se pod tlakem ocitají demokratické instituce napříč celou Evropou. Pro zachování stability je přitom nutné posilovat demokratické mechanismy nejen uvnitř EU, ale také podporovat ochranu základních práv a svobod a demokratických hodnot, jakož i posilovat občanskou společnost, svobodná média, dobré vládnutí či právní stát ve třetích zemích, zejména pak v nám blízkých zemích Východního partnerství a na
západním Balkáně. Budeme se tedy snažit, aby ČR svůj kurz zaměřený na podporu transformační politiky držela dlouhodobě.“

Pavel Havlíček, analytik AMO, přidává:

“Česká vláda v mnoha ohledech ukazuje nevídaný leadership v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti, který vrací Česku dlouho postrádaný kredit na mezinárodní půdě. Nicméně některé další závazky –⁠ zejména v oblasti klimatických financí –⁠ jsou i nadále přehlíženy a jejich význam nedostatečně vysvětlován veřejnosti. Proto se musí kabinet Petra Fialy na tuto problematiku zaměřit a pokusit se lépe vysvětlovat, proč musí Česká republika například pomáhat Ukrajině v překonání ruské agrese a proč je pro nás významné ji i v budoucnu finančně podporovat a zasazovat se o její budoucí energetickou i celkovou udržitelnost.”

Projekt „Návrat k hodnotově orientované zahraniční politice: Advokační kampaň za zvýšení příspěvků české vlády na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, podporu demokracie a lidských práv v zahraničí a na klimafinance pro rozvojový svět“ je realizován od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2024.

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace