Czech English

Aliance pro energetickou soběstačnost – seminář o mobilních energetických zdrojích

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Aliance pro energetickou soběstačnost – seminář o mobilních energetických zdrojích
9.10.2015
FoRS

Prostřednictvím Aliance pro energetickou soběstačnost Vám představujeme seminář, který se zabývá moderními technologiemi šetrné energetiky,využitelné v armádních a humanitárních misích i rámcové strategie dalších zemí a EU v této oblasti. Součástí semináře je představení nové varianty energeticky soběstačného mobilního centra „Alfons Mobile Energy Container“,které vhodným způsobem propojuje výhody větrné a solární energie. Seminář a představení proběhnou dne 6. 11. 2015 od 11:00 v zázemí testovacího centra v Nové vsi u Mělníka. Více informací v této pozvánce průvodním listu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace